Informatie

[25 oktober 2018] Basisfaciliteiten privatiseren? Ijsselmeer- en Slotervaart ziekenhuizen in zwaar weer – Inhuur kosten rijzen pan uit – Tijd om arbeid in basiseconomie anders aan te drijven en de functie te borgen?
Banken zijn ‘too big to fail’, ziekenhuizen mogen omvallen. #Raarmaarwaar #Praktijkvoorbeelden-van-een-Iconomisch-systeem #Lessen-voor-verandering?

>>> Direct naar het deelnameformulier (web)
>>> Er is Bitcoin, er zijn Uniteds, Florijnen, LETS, etc. waarom nog een andere currency? Lees het artikel ‘Samenwerking in Alternative Finance NL

Presentatie bergkerklezing 17 november 2018:


“Aantonen dat een basiseconomie aangedreven kan worden zonder geld. En dat op termijn het bankwezen, basisinkomengedachte en belastingwezen samen opgelost kunnen worden. Duurzaam en bankcrisisbestendig. Doe je mee met de Proof of Concept als accounthouder en of crowdfunder, dan laat je de Nederlandse politiek en een werkend voorbeeld zien en laat je zien dat er draagvlak is (achterban). Dank voor je aandacht!”

Ziny staat voor ‘Zinnige Currency’, en is de naam van de currency in een Proof of Concept (PoC) project. Met zinnig wordt bedoeld: Geen schuld, geen speculatie en eerlijk (bij de euro’s, dollars, etc. gaat de de winst van het maken van geld primair naar de banken).

Het idee is dat elke gemeente of organisatie zelf een ‘Ziny-like node’ (een gebruikersgroep) kan aanmaken, waarbij er zelf een naam voor de currency gekozen kan worden. Er is reeds 1 Proof of Concept ‘node’ (genaamd Ziny-PoC) actief, sinds september 2017. Zie eventueel deze korte presentatie gehouden 8 oktober 2018, te Amersfoort, in het kader van de ‘laatste kans voor de euro’ Tegenlicht documentaire.

Ziny is meer dan een ‘geld’systeem (het is geen geld), het is vooral ook een manier om onze basiseconomie in de 21e eeuw anders te organiseren. En daarmee raakt het 1 op 1 met een zinnige en vitale inrichting van de vaak genoemde participatiesamenleving. Het werkt in essentie heel simpel: Door het doen van 1 uur gemeenschapswerk (te bepalen door de gebruikersgroep) maak je zelf 1 Ziny. Deze is daarna uit te wisselen als zijnde een soort geld, en tevens op termijn meer als ‘usage tokens’ van basisfaciliteiten. Ziny kan niet bestaan zonder de gebruikersraad die de gemeenschaps werkstroom (workflow) bepaalt.

Het proof of concept project wordt gefinancierd middels crowdfunding, nu nog in euro’s, later hopelijk in Zinnies. Voor 15 euro per jaar word je crowdfunder-participant, en kun je als je wilt direct een Ziny-PoC account laten openen. Niet in euro’s? Indien uitwisselen in euro voor jou een probleem is, dan kun je ook 1 uur vertaalwerk doen voor de website of videos (indien je daar de vaardigheid toe hebt.). 

Bij een groeiend aantal winkels kun je een deel van de europrijs in Ziny-PoC betalen. Bijvoorbeeld 20% van de prijs, waarbij 1 Ziny-PoC als 20 euro gehanteerd wordt. Dan heb je met 1 uur cleanwalk (zwerfvuil ruimen) je crowdfunding kosten er alweer uit.  Op deze manier draag je zelf bij aan de creatie voor een alternatief van het bankwezen: je word als het ware projectlid, en heb je een stem in de verdere ontwikkeling van het concept.

“Een projectdoel is dat binnen 5 jaar 80% van de politieke partijen en 30% van de gemeentes kennis heeft van hoe een basiseconomie bankcrisisbestendig te kunnen maken. Voor het geval dat een crisis zoals in 2008 (bank-systeemcrisis) opnieuw ontstaat.”

Enkele links:
=> Gouden Ziny Gids (pdf, overzicht producten & diensten deelnemers)
=> Achtergrondinformatie / veel gestelde vragen (pdf)
=> Online aanmeldingsformulier crowdfunding / openen account
=> Notulen van de Ziny-PoC ‘mine-able work’ council 
=> Overzicht huidige deelnemers in het Ziny-PoC (Cyclos app)
=> Boek Geld in de Bijrol, Ad Broere (twee pagina’s gaan over Ziny)
=> Boeken Novaglobe en DeNiesA’s manifest (gratis – breder kader)
21e eeuwse integrale oplossingrichting voor het belastingwezen, de basisinkomen geest en het bankwezen.