17 november lezing / meetup Bergkerk Amersfoort – “Schuld, Geld & Bergrede”

Door Iwanjka Geerdink.

>>> Hier vindt u de concept presentatie (slides), dan kunt er alvast doorheen bladeren. Of van een en andere kennis nemen, ook als u niet kunt komen. De slides zijn ‘creative commons’, u kunt (delen) gebruiken om zelf presentaties te geven en 

“Invoering bankcrisis bestendige basiseconomie”

Inleiding
De Bergrede (van Jezus) omvat het Onze vader, daarin komt de zinsnede voor . 

“Vergeef onze schulden zo ook onze schuldenaren”

Het huidige geldsysteem werkt op basis van het scheppen van schuld: Elke nieuwe euro levert in principe 1 euro schuld. Joris Luyendijk (o.a. boek Het kan niet waar zijn) gaf een lezing in Bergkerk dd. 2 februari 2016 mede in het kader van de Bergrede. Tijdens de discussie met het publiek stelde ik de vraag: “We hebben het hier over mogelijke oplossingen voor het bankwezen. Ligt die niet letterlijk in de Bergrede Vergeef onze schulden, zo ook onze schuldenaren?”. Het antwoord van Joris was hoe het dan moest met bijvoorbeeld de pensioenen. (Bij latere beschouwing kwam ik tot de conclusie dat pensioenen blijkbaar een schuld ‘vanuit de toekomst’ zijn).

En wat is de visie op deze materie vanuit het christelijke gemeenschap in deze in Nederland, of hoe zou die visie er uit kunnen zien? Interessant om stil te staan bij het concept Usury: https://en.wikipedia.org/wiki/Usury


“Originally, usury meant interest of any kind.” (Wikipedia)

Maar stel nou dat we wel degelijk schuldvrij geld kunnen maken. De vanuit Amersfoort gestarte proeftuin met de Ziny (zinvolle currency) werkt op die manier: 1 Ziny wordt niet gecreëerd middels 1 Ziny schuld, maar middels 1 uur zinnig werk voor de gemeenschap. Hiermee beoog ik als initiatiefnemer een koppeling te leggen tussen zingeving en het geldwezen.

Hier wil ik graag 17 november meer over vertellen en met de aanwezigen over in discussie gaan. 

Maatschappelijke veiligheid
Een 2e aanleiding -en mogelijk onderwerp voor discussie- is vanuit maatschappelijke veiligheid: In 2008 viel het betalingsverkeer bijna stil, met de kans op grote disruptie van de samenleving tot gevolg. Sinds 2008 is de situatie mogelijk alleen maar ernstiger geworden, zie ook de Tegenlicht uitzending Stilte voor de cra$h. Hoe kunnen we de basiseconomie van Amersfoort borgen? Is het wachten op een oplossing vanuit de EU of de ECB niet ‘de kop in het zand’ steken?

Klimaat, de aarde leefbaar houden voor onze kinderen
Een 3e belangrijke drijfveer kan het klimaat / milieu zijn. Het huidige geldsysteem kan door de noodzaak van rentebetalingen alleen maar groeien. Het is ‘expansief’. De aarde is niet expansief. Of in de woorden van Klaas van Egmond, hoogleraar, ‘met dit systeem is praten over het klimaat akkoord van Parijs zinloos’. Zie ook dit videofragment (Youtube, startend op 50 minuut 30 sec.).

Agenda
15:00 / 15:30 Ontvangst – inloop

15:30 / 16:00 inhoudelijke introductie / minicollege (alternative) finance  – door Iwanjka Geerdink, projectleider Ziny Proof of Concept, onderwerpen:

 • visie op geld. Iwanjka werkte tot 2008 in het bankwezen. Effecten huidig geldsysteem (elke nieuwe euro = 1 euro schuld). 
  Facetten van geld, en welk deel is zinnig, bijvoorbeeld: Schuld, rente, inflatie, speculatie, en waar de creatiewinst heen gaat. Relatie cryptocurrencies.
 • ondermijning sociale zekerheid door ‘rente’???
 • reflectie op religie en zingeving, bv ‘Onze Vader’ (vergeef onze schulden, zo ook…)
 • is een schuldvrije(re) samenleving en economie mogelijk?
  beschrijving Ziny-PoF (Proof of Concept) – een schuldvrije, zinnige currency, gestart in Amersfoort. Zie evt. www.ziny-currency.org
  hoe kan een gemeente / gemeenschap zelf een ‘ziny-like’ ‘node’ (platform) opzetten.
 • relatie met een zinnige participatiesamenleving in de 21e eeuw.
 • “En hoe moet het dan met de pensioenen?” Ook hier is een zinnig antwoord op…

16:00 / 16:45 Discussie met aanwezigen. Genodigd zijn onder andere leden van kerkbesturen, wethouders en fractieleden van Amersfoort. Als ook representanten die de ‘nutsvoorzieningen’ faciliteren (water, energie, veiligheid, huisvesting…). Gedurende dit onderdeel wordt niet gefilmd, dit om deelnemers -welke soms een publieke functie vervullen- meer interactievrijheid te geven.

16:45 Afsluiting.

Bijdrage in de kosten: 10 euro. Aanmelden: iwanjka@gmail.com of via dit aanmeldformulier. Langskomen zonder aanmelding kan, voorzover de ruimte in de zaal het toelaat (60 plaatsen). Het event op Facebook.

Publicaties in de media
Hieronder vindt u een recent krantenartikel in het Amersfoorts Dagblad, als ook twee pagina’s over het Ziny concept uit het boek G€LD in de BIJROLvan de econoom Ad Broere.

Artikel over Ziny currency Proof of Concept in het AD Amersfoort, september 2018
Sectie over Ziny uit het boek van econoom Ad Broere, ‘Geld in de Bijrol’. Pagina 1 uit 2.
Sectie over Ziny uit het boek van econoom Ad Broere, ‘Geld in de Bijrol’. Pagina 2 uit 2.