Bericht aan alle burgemeesters en wethouders veiligheid in Nederland

Dit bericht is bestemd voor de verantwoordelijken van veiligheid, duurzaamheid en huisvesting.

Beste Burgemeester en/of wethouder veiligheid.

“Wat gebeurt er in uw gemeente als het betalingsverkeer stil valt?…

… en de kans op plunderende bendes ontstaat?”

Mijn naam is Iwanjka Geerdink. Tot 2008 was ik werkzaam als consultant en projectmanager in het bankwezen (ABN AMRO / Finance). In die periode viel de Lehmans Brothers bank, gevolgd door een bijna ineenstorting van het algehele betalingsverkeer.

Ik heb toen besloten niet meer voor het bankwezen te willen werken, omdat deze organisaties in mijn visie het algemeen belang niet (meer) dienen. De wijze waarop ons financieel systeem is georganiseerd heeft een hoog potentieel disruptief risico voor de samenleving.

“Financial derivatives are like financial weapons of mass destruction”

[Bron: Warren Buffet, interessant om te benoemen dat hypotheken ook gezien kunnen worden als financiële derivaten – Link naar artikel. Daarmee kan het potentieel risico gelijk gesteld worden als dat van een natuurramp of oorlog.]

Urgentie & potentiële impact
Er is een toenemend aantal economen dat stelt dat een volgende crisis onafwendbaar is. En dat we sinds 2008 alleen maar ‘tijd’ gekocht hebben (met tientallen miljarden gemeenschapsgeld), en dat we die tijd dienen te gebruiken om de gemeenschap robuust te maken voor een volgende crisis. Zie ook dit artikel over met een interview van professor Arnoud Boots, tevens voorzitter van de bankraad, een primair adviesorgaan van DNB.

In de afgelopen 10 jaar heb ik verschillende alternatieven onderzocht voor het huidige bank- / geldwezen en hoe het betalingsverkeer vanuit de ‘localiteit’ veilig te stellen voor zowel organisaties als personen. Zodat er naast de huidige risicodragende betalingsverkeer dienstverleners (banken) ook een andere betalingsverkeer als basisvoorziening beschikbaar komt. Deze andere wijze van financieel verkeer (bijvoorbeeld voor nutsvoorzieningen) in een stad of gemeente geeft stabiliteit en minder kans op ontregeling bij een volgende mogelijke bank systeemcrisis.

Denk bijvoorbeeld aan een alternatieve wijze van betalen voor elektriciteit/water of bij de lokale supermarkt. Is er bijvoorbeeld met deze organisaties een periodiek overleg waarin het voornoemde risico geadresseerd wordt? Is er een ‘contingency plan’? Is er een draaiboek met hoe burgers geïnformeerd worden? Is er een protocol hoe nutsvoorzieningen ‘betalingen’ kunnen afwikkelen zonder banken in geval van nood? (politie, ziekenhuis, voedsel, transport, energie…). Stelt u zich voor dat uw huisbank van de een op andere dag geen betalingen meer kan verrichten en tegoeden bevroren zijn.

Bij deze bied ik u een gratis(*) consult van 1 uur aan.

(*) Ik dien wel reiskosten vanaf mijn woonplaats Amersfoort in rekening te brengen.

Mijn niche is 10 jaar ervaring in het bankwezen gecombineerd met ICT en transitie ervaring, alsook actuele kennis van diverse recente alternative finance platformen zoals ‘de Florijn’, ‘Uniteds’ (stichting STRO Nederland), cryptocurrencies, etc. En wat de voors- en tegens zijn van de platformen.

Aanpalende mogelijk relevant domeinen zijn:

  • een meer zinnige inrichting van de participatiesamenleving en activatie van menselijk kapitaal;
  • een duurzamere economie;
  • besparingen op uitkeringen door huisvesting (euro) goedkoper te organiseren;
  • aanzienlijk minder burn outs en ziekteverzuim;
  • significante potentiële kostenbesparing voor de gemeente in euro’s;
  • een werkbare visie voor de 21e eeuw op de geest van het basisinkomen.

Bijgevoegd:

  • Artikel in het AD Amersfoort over een proeftuin die ik vanuit Amersfoort gestart ben in 2018 (Ziny Currency), dit concept is gratis te kopiëren voor elke gemeente of stad.
  • 2 pagina’s uit het boek van econoom Ad Broere over dit concept.
  • Mijn visitekaartje.  

Lezing / bijeenkomst 17 november in Amersfoort: U bent ook van harte welkom op een bijeenkomst op dit onderwerp in Amersfoort. Meer informatie vindt u via deze link.

Ik hoor graag van u,
Iwanjka Geerdink,

Currency Consultancy

Sectie over Ziny uit het boek van econoom Ad Broere, ‘Geld in de Bijrol’. Pagina 1 uit 2.
Sectie over Ziny uit het boek van econoom Ad Broere, ‘Geld in de Bijrol’. Pagina 2 uit 2.
Visitekaartje Iwanjka Geerdink, Currency Consultancy