Dashboard (voor accounthouders)

Via deze pagina kun je snel naar diverse pagina’s en functies voor de Ziny Currency navigeren.

Ziny biedt publieke waardecreatie(*) middels een menselijke vorm van mining: 1 uur zinnig werk voor de gemeenschap levert 1 Ziny

(*) Stichting Ons Geld noemt dit ‘geld scheppen vanuit het algemeen belang’.

Geld uit zin geboren, in plaats van uit schuld…

“Er tikt een financiële ‘nucleaire’ bom onder de maatschappij, de enige remedie is de in gebruik name van aanvullende currencies. Ziny is ontworpen om een integrale oplossing te bieden voor het bankwezen, belastingwezen en basisinkomen concept.”

Navigeer naar:
Naar: Ziny mainstream bestedingspunten & werkwijze
Naar: Cyclos Betalingen web-app (voor accounthouders)
Naar: Mine-able werk lijst (*)
Naar: Ziny werkwijze en vraag – antwoord – algemene pagina
Naar: Ziny werkwijze –  sectie voor ondernemers / dienstverleners
Naar: Overzicht huidige accounthouders
Naar: Notulen Ziny-Emissie-Amersfoort Raad (in Engels)

(*) Werk dat elke accounthouder kan doen, en daarmee 1 Ziny per uur kan minen. Elke accounthouder kan voorstellen doen voor zinnig gemeenschapswerk voor opname op de werk lijst.

Governance:

 • Technical Advisory council: Ad Broere, (en nog twee vacatures)
 • Zin / sense council: Vier vacatures. Deze raad bewaakt de ontwikkeling van het platform op het aspect ‘zinvolheid & ethiek’.
 • Ziny werk council-1: Iwanjka Geerdink, Sebasiaan Bronckhorst
 • Ondernemers / mkb klankbord council: De deelnemende ondernemers.
  (De governance structuur wordt de komende jaren verder uitgebreid. Het streven is dat meer vrouwen dan mannen in de councils deelnemen.)

Andere -niet speculatieve- aanvullende currencies:
Er zijn in Nederland diverse aanvullende currencies actief. Ziny is in principe met elke currency uitwisselbaar. Elke currency(groep) kent vaak een specifieke toegevoegde waarde voor de economie. Enkele meest gangbare: LETS Nederland | De Florijn | Circuit Nederland

Ziny streeft ernaar bij te dragen aan een samenwerkend complementair (aanvullend op de ‘banken’) liquiditeitsnetwerk in Nederland c.q. de wereld.

Ziny is fundamenteel aanvullend aan de hierboven genoemde platformen middels:

 1. Het mining-uur concept (herinvoering van een gouden standaard: 1 Ziny = 1 uur (gemeenschaps)werk), en
 2. Schuldvrije karakter (rood staan kan niet, en er wordt niet aan kredietverlening gedaan).
 3. Potentiële invulling basisinkomen / basisfaciliteit geest: De emissie-werkstroom wordt afgestemd op de manifestatie van een basisfaciliteit de zinnies vormen dan ‘usage tokens’.
 4. Potentiële invulling belasting geest: In plaats van belastingen te heffen kan met dit systeem het werk in het kader van het algemeen belang georganiseerd worden. Een soort ‘inverse’ belasting. De werkstroom councils komen qua geest deels overeen met de council tax bij de Briston pound.

Ziny is:

 1. Geen bank.
 2. Misschien wel geen geld.
 3. Met nadruk geen cryptocurrency (maar er is wel gekeken naar wat daar goed werkt, en wat niet).

Contact / vragen / informatie over openen van een (proef)account: iwanjka@gmail.com / 06-51484054

Ziny is oktober 2017 gelanceerd vanuit Amersfoort.

21e eeuwse integrale oplossingrichting voor het belastingwezen, de basisinkomen geest en het bankwezen.