Gemeentes

Vooraf: In het Verenigd Koningrijk zijn het gemeentes die dit sociale-cohesie bevorderende tijd – inzet gebaseerde systeem financieren: Time Credits. (Dus bij deze de suggestie om een lokaal platform op te richten en/of een uren ‘workflow’ en aanwendbare credit (tokens) systeem op te zetten). Mogelijk ligt hier ook een rol voor de Vereniging Nederlandse Gemeentes om een regiefunctie in te vervullen zodat de ‘tokens’ Nederland breed aanwendbaar zijn.

Gemeentes hebben een uitdaging om de participatiesamenleving vorm te geven. Gelijkertijd worden zijn geconfronteerd met stijgende kosten voor wonen (huur / hypotheek). 

Het is 15 september 2018 10 jaar geleden dat de Lehmans Brothers bank viel. En een wereldwijde bankcrisis ontstond. Wat is er sindsdien veranderd?

En wat is het  antwoord van een gemeente bij een volgende bank/system crisis? Een bankrun, waarbij er geen geld meer uit het pinautomaat komt? De lokale economie blokkeert, scholen niet meer opengaan, ziekenhuizen geen stroom meer krijgen…? Mogelijk is de beste manier om de kans op een bankrun te reduceren het ervoor zorgen dat de kritische maatschappelijke functies ten alle tijden blijven draaien. De nutsvoorzieningen. Dan zullen mensen minder snel in paniek hun geld bij de bank proberen op te halen (dat er dan niet meer blijkt te zijn, vaak).

Op dit moment is een kredietcrisis niet gaande. En lijkt zelfs voor velen verder weg dan ooit. Waarbij velen zich niet realiseren dat eerst lokale banken gered werden door nationale banken en met belastinggeld. En later hele landen gered worden door bijvoorbeeld de ECB. En wie gaat dadelijk de ECB redden indien diens scheef gegroeide balans gaat kraken? (megalomane schuld-opkoop).

Goed, zover is het nog niet. Een goed moment om proef projecten op te starten zoals de Ziny currency.  Er is momenteel ook geen intentie om iets dergelijks grootschalig in te voeren, daarvoor is er momenteel niet het draagvlak of ‘kritische massa’ (dat gaat pas gebeuren als bij een eventueel volgende kredietcrisis). Des te beter om als stad of dorp al wel de kennis in huis te hebben. En/of een prototype te hebben draaien, welke opgeschaald kan worden in geval van nood. 

Currencies waarbij ‘credits’ ontstaan bij een uur werk zijn niet nieuw. De Torrekes (Gent) en Spice Time Credits (Engeland) bestaan al een geruime tijd. De Torrekes kennen tevens een verbinding met de gemeente. Wat Ziny toevoegt is de visie om op termijn de basiseconomie vanuit een maatschappelijke workflow gedachte aan te drijven. Geldloos (tenzij  ‘usage tokens’ als geld gezien worden). Verder is een interessante case de Bristol pound omdat daar zelfs een gedeelte van de gemeentelijke belastingen in die currency betaald kunnen worden. Qua concept is Bristol pound niet te vergelijken met Torrekes, Spice Time Credits of Ziny: De Bristol pound is gekoppeld aan de pond, en daarmee aan het schuldcreatie geldsysteem. Van loskoppeling daarvan (en de risico’s gekoppeld aan de ‘mondiale schulden casino'(*)) is dus geen sprake. Bristol pound komt in Nederland het meest overeen met het Circuit platform dat STRO gelanceerd heeft en de Florijn. 

(*) Zie ook het boek Ending the global casino, van Ad Broere.

Andere redenen om naar het Ziny concept te kijken voor gemeentes is hoe het maatschappelijk kapitaal dat in een stad aan potentiële mensuren en talenten aanwezig is te activeren. Zonder dat dit door burgers als ‘dwang’ of ‘tewerkstelling’ ervaren wordt. (‘maatschappelijke workflow’)

En er ligt zelfs een mogelijke invulling voor het basisinkomen concept, iets waar momenteel diverse gemeentes proeftuinen mee voeren. En goedkopere vormen van huisvesting. 

Indien u hier meer over wilt weten, voel dan vrij een keer contact op te nemen met het bedrijf Currency Consultancy (Iwanjka Geerdink, voormalig bank consultant en innovatie-ontwikkelaar). Zie verder bij de pagina ‘contact’. 

Open source hulpmiddelen voor gemeentes:
=> Ziny like platform installatie en configuratie handleiding 

21e eeuwse integrale oplossingrichting voor het belastingwezen, de basisinkomen geest en het bankwezen.