Governance

Governance:

  • Technical Advisory council: Ad Broere, (en nog twee vacatures)
  • Zin / sense council: Vier vacatures. Deze raad bewaakt de ontwikkeling van het platform op het aspect ‘zinvolheid & ethiek’.
  • Ziny werk council-1: Iwanjka Geerdink, Sebasiaan Bronckhorst
  • Ondernemers / mkb klankbord council: De deelnemende ondernemers.
    (De governance structuur wordt de komende jaren verder uitgebreid. Het streven is dat meer vrouwen dan mannen in de councils deelnemen.)

21e eeuwse integrale oplossingrichting voor het belastingwezen, de basisinkomen geest en het bankwezen.