Interessant interview Prof. dr. Arnoud Boot – voorzitter bankraad DNB

Door Iwanjka Geerdink

Ik kijk geregeld op het blog van ‘huizenmarkt zeepbel‘, vaak verschijnen daar interessante opinies, niet gekleurd door ‘de crisis is voorbij’ geluiden die in Den Haagse kringen rond lijken te gaan. Zo ook het volgende interview met prof. dr. Arnoud Boot. Ondanks dat het een lang interview is (40 min.) heb ik het uitgekeken. Heel fijn om iemand zo ‘menselijk’ te zien spreken. Geen kapsones, ondanks zijn functie(s). En een belangrijke boodschap: Het huidige systeem is niet houdbaar, of zelfs ‘failliet’. We hebben ‘tijd gekocht’ om onder de motorkap een andere motor te bouwen voor onze economie. Maar hoeveel tijd is er?

Wat ik niet wist is dat Arnoud de voorzitter is van de bankraad, een orgaan waarin belangrijke economische organisaties met elkaar kunnen uitwisselen. En de directie van DNB adviseren, oftewel een van de ‘hoogste organen’ in de bankwereld in Nederland. Hierbij is het ook interessant te melden dat primair door de inspanningen van Stichting Onsgeld de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid – WRR (ook die kende ik niet tot een jaar geleden) als opdracht heeft gekregen om de rol van banken bij geldschepping onder de loep te nemen. En binnen enkele maanden met een rapport komt. Deze raad is ook een van de ‘hoogste organen’, ze adviseert het kabinet en 2e kamer. 

Dit om maar aan te geven hoe actueel de hervorming van het financieel stelsel is, en hoe groot de urgentie. En wat mij betreft laat berichtgeving ook zien hoe ‘machteloos’ de toonaangevende organen zijn (in 10 jaar is nagenoeg niets fundamenteels veranderd). En dat dus eigenlijk de hoop is gevestigd op grassroots bewegingen, simpelweg omdat die meer bewegingsvrijheid hebben. Zie daar de zin van een Proof of Concept als die van de Ziny. En al die andere initiatieven, zie bijvoorbeeld de kaart op de website van het Alternative Finance Festival

Het interview:

Interview Arnoud Boot, aan het einde geeft hij aan hoe belangrijk het is dat burgers weer ownership nemen c.q. krijgen over het betalingsverkeer. 

En enkele berichten uit het actuele nieuws in relatie tot Ziny:

Voedselprijzen stijgen met 25% in Turkije nos.nl
Met Ziny-achtige currencies is er naar verwachting nagenoeg geen inflatie. Een idee is om in ieder geval de basiseconomie, daar valt ook voedsel onder, los te koppelen van schuld en inflatie gebasseerde valuta’s als de euro. Of in ieder geval een ‘fail over’ systeem op te zetten, dat mocht de euro ‘vallen’ dat een stad of wijk binnen enkele maanden haar voedselvoorziening met de lokale boeren / leveranciers kan borgen.  

Financieringstekort Italië maakt Europese ministers nerveus nos.nl
Om maar aan te geven hoe urgent een en ander is. De ECB heeft honderden miljarden aan euro’s ‘bijgedrukt’, en wil dit najaar stoppen daarmee. Haar arsenaal lijkt nagenoeg uitgeput om turbulentie op de financiële markten te beteugelen. De rente ‘mag’ niet omhoog omdat de schuldenberg bij burgers, overheden en organisaties nog niet eerder zo groot was (die kunnen de rente dan niet betalen). Klemvast. En dan laat Italië -begrijpelijkerwijs- het juk van de ECB vieren. Of anders gezegd: Beelden zoals wat met de Lira in Turkije gebeurt kan ons ook treffen in Nederland met de euro. 

Honderduizenden Nederlanders werken en zijn toch arm nos.nl
De visie die Ziny deelt, is dat dit primair komt door de werking van rente. Zonder dat het expliciet zichtbaar is stroomt een steeds groter deel van onze arbeid in de zakken van renteniers. Dat heeft de naam ‘renteparasiet’ (in het geldsysteem) gekregen. Of anders gezegd: zolang we een rentesysteem kennen, en geld gemaakt wordt met schuld zal het alleen maar erger worden. Maar zeg dit maar eens als beleidsmaker, terwijl het merendeel van de huishoudens een paar ton hypotheek heeft (schuld). En de banken hier hun functioneren op funderen (rente inkomsten). Die gaan omvallen als ze geen rente meer kunnen heffen. En de pensioenen meer en meer gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld die hypotheken (schuldverlening). De weg eruit? Via een ‘big bang’ (crash) of een ‘gemanagede’ aftocht… (80 jarenplan). Bijvoorbeeld door de maximale rente te fixeren in de wet, en in gelijke stappen in 80 jaar naar nul te brengen. Idem voor de looptijd van een schuld: stapsgewijs wettelijk langer maken. Net zo lang totdat het niet meer interessant is om geld uit te lenen met een winstoogmerk. Alleen… kunnen de beleidsmakers dit doen? Of zitten steden vast aan regels van Den Haag (c.q. landelijke regels). En zitten landen (bijvoorbeeld ‘Den Haag’) vast aan regels van de ECB? Indien zo, dan zit ‘alles moervast’ en dan kan het alleen maar met ‘dreunen’ instorten. En dan is het zorg tijdig nieuwe bloedstromen (bypasses) voor de basiseconomie aan te leggen. En dat is aan steden, wijken, mensen om zelf op te pakken. Dan kunnen de banken failliet gaan zonder de samenleving te ontwortelen.