Mine-able werk

Workflow – Werkstromen

De volgende werkstromen zijn onderkend. De notulen van de emissiecouncil vind je hier. Ziny Proof of concept project crowdfunders / participanten kunnen bij de emissiecouncil voorstellen voor werk dat zij zinnig vinden dat gedaan wordt. Algemeen Belang is hierbij een leidend criterium. De hoeveelheid mine-able uren wordt bewust beperkt om stapgewijs te evalueren hoe de toestroom van nieuwe zinnies uitpakt in het stelsel (prijsvorming, doorstroom, fairness, etc.).

Per kwartaal:

  1. Doen van een ‘cleanwalk’ (zwerfvuil ruimen). 1 uur.
  2. Oppassen op andermans kind. 1 uur.

Losse projecten:

  1. 10 uur, werksoorten nader te bepalen door het SAPOF (SAve hte POor Foundation – Malawi). (5 uur reeds omgezet in Zinnies).

21e eeuwse integrale oplossingrichting voor het belastingwezen, de basisinkomen geest en het bankwezen.