Samenwerking in Alternative Finance

Ziny Currency is een economisch ‘bouwblok’ dat voortborduurt op het pionierswerk van onder andere LETS, de United, de Florijn en Bitcoin. Of beter gezegd: Naast deze initiatieven een functie heeft. Ziny Currency is niet rijp (nog) om nu al ´materiële’ economische stromen te dragen. De komende jaren zal het vooral middels diverse (stads) proeftuinen geïmplementeerd worden. En zie de diverse currency soorten als een ‘meertraps raket’ die steeds een specifiek gedeelte van de Grote Transitie aandrijven. De visie nu is dat een Ziny-achtige currency pas de interesse van het brede publiek (en overheid) gaat krijgen bij een volgende bancaire systeemcrisis. Daar nu op voorbereiden voelt cruciaal, zie ook de Tegenlicht uitzending Stilte voor de crash

Ziny anticipeert tevens op de verdere automatisering van arbeid: 21e eeuw visie – Met 10 uur maatschappelijke workflow kan een basiseconomie aangedreven worden (basisinkomen geest manifesteren). Je baan verliezen door automatisering wordt een non-issue. 

UnitedFlorijnBristol pound …
De vraag is dan bijvoorbeeld wat er gebeurt met platformen die krediet verstrekken en gegarandeerde 1 op 1 waarde met de euro of pond hanteren bij een volgende systeem crash, mogelijk krijgen die ook last van een ‘credit crunch’: Dat partijen hun leningen terugtrekken of niet terug kunnen betalen. En mogelijk dat mensen dan hun currency gaan omzetten in euro´s. Wat gebeurt er dan met een dergelijk platform? Ziny is (veel) meer los gekoppeld van ‘bank-currencies’ omdat deelnemers zelf de ‘currents’ creëren. Een mooi ding van bijvoorbeeld de United of Bristol pound is de focus op de locale economie. Zonder dat deze platformen waren ontstaan had de Ziny niet haar huidige vorm gekregen: Steden kunnen zelf ‘Ziny nodes’ maken, en daarmee focus geven aan hun basiseconomie borging, cq. deze borgen, los van wat enige andere currency doet of overkomt. Interessant te melden dat bij de Bristol pound een gedeelte van de gemeentelijke belastingen in de betreffende currency betaald kan worden.

Currencies die momenteel floreren op speculatie.
En Ziny heeft geleerd van de mega-speculatie die de meeste crypto-currencies treffen. Maar kent nog wel de ‘creatie van currency door de burger’, een Onsgeld speerpunt: Het oplossen van het monopoly van banken (eigenlijk iets dat elke econoom zou dienen uit te dragen).

Bankenvormen.
De burgerbeweging streeft naar burgerbanken, ik mooi initiatief dat ook laat zien wat er nu mis is. Een initiatief dat vanuit het Ziny platform ook gedeeld wordt. Of het haalbaar blijkt in de ‘maalstroom van belangen’, dat gaat de tijd leren. De Blije bank deelt de geest met Ziny in de vorm van de URA (een uurvaluta ook), de manier hoe de ‘currents’ ontstaan is bijvoorbeeld anders dan bij Ziny. 

Ziny was mogelijk niet ontstaan als LETS nooit ontstaan was… De diverse LETS kringen werken deels op eenzelfde geest als Ziny. Een verschil is echter dat er geld (currency) geschapen wordt cq een ‘positie’ ontstaat als 1 mens iet doet voor 1 ander. Dit is zinnig, maar wat niet ingevuld wordt is dat nagedacht wordt over het gezamenlijk belang: Wat is zinnig om te doen voor de samenleving? Of in stapjes: Wat is zinnig om te doen voor de straat (via bv een straatraad met 10 huishoudens),  wijk (via bv een wijkraad met afgezanten per bv 10 huishoudens), stadsdeel, provincie, land. Hiernaast kent LETS ‘roodstand’ en dat kan als schuld beleefd worden. De visie achter Ziny is met betrekking tot schuld heel helder: Geen schuld. Een interessante gevolg van het gezamenlijk belang nastreven is dat de geest is van de belasting(dienst). En dat deze in theorie in de 21e eeuw opgelost kan worden, c.q. veel zinniger ingevuld kan worden. (belasting op het gebruik van schaarse of klimaat-verstorende middelen zal waarschijnlijk blijven, alsook belasting op slecht gedrag (zoals dat er nu boetes zijn). Inkomstenbelasting, omzetbelasting, winstbelasting kan allemaal in theorie verdwijnen. En wie weet kan het hele concept van ‘belasting’ of boetes in geld, kan verdwijnen omdat raden bepalen welke producten er gebruikt worden en wat een respons is op ‘slecht gedrag’). Een inspirerend aspect van de LETS kringen is dat deze in ‘kringen’ (lokaliteiten) opgebouwd zijn. Die gedachte is meegenomen in de vorm van ‘Ziny nodes’ (per lokaliteit). Aanvullend is de gedachte dat Zinnies tussen deze kringen uitwisselbaar zijn.

En waarom geen Bitcoin of andere cryptomunt gebruiken? Omdat het merendeel van de transacties speculatietransacties zijn. Deze currencies kennen geen ‘gouden standaard’ in jargon: Wat is de intrinsieke waarde van 1 token / current / coin? Bij Ziny (of soortgelijke initiatieven als de Torrekes of Spice Time Credits) is gekozen om 1 uur gemeenschapswerk als ‘gouden standaard’ te kiezen. (dus niet voor een materie-vorm zoals goud, zilver, etc.). Zolang er geen heldere ‘standaard’ onder een valuta zit, is de kans op speculatie en ook het weer naar ‘nul’ gaan van de koers een groot risico. En deze beweeglijkheid (volatiliteit in jargon) is dodelijk voor een waardemiddel als instrument om economische stromen aan te drijven. De speculanten vinden het prachtig. En geld maken met geld is een vorm van ‘onverdiend inkomen’: er staat geen arbeid tegenover. Net als rentenieren. En naarmate deze stroom groeit, wordt het als een gezwel in de economie steeds groter, totdat het gezwel overlijd of de patient. Wat we kunnen leren van de cryptocurrencies is dat we alternatieve vormen van virtueel geld kunnen maken. En daarmee het monopoly van de huidige geld creërende instituten kunnen oplossen.

21e eeuwse integrale oplossingrichting voor het belastingwezen, de basisinkomen geest en het bankwezen.